Deepak Shenoy
Deepak Shenoy 19 Dec, 2020 | 1 min read

Lockdown Effects 2020

Effects of Lockdown in our District

#COVID -19 #Lockdown

Reactions 0
Comments 0
426
Deepak Shenoy
Deepak Shenoy 19 Dec, 2020 | 1 min read

Lockdown Effects 2020

Effects of Lockdown (Advantages and Disadvantages) at home

#COVID -19 #Lockdown

Reactions 0
Comments 0
417
Deepak Shenoy
Deepak Shenoy 18 Oct, 2020 | 1 min read

ಪರೀಕ್ಷಾ ಭೂತು (Part - 2)

ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಡುವಾಂಲೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಭಯಿ ಊಣೆ ಕೊರ್ಚಾಕ ಹ್ಯಾ ಏಕ ಕಾಣಿ.

#exam #Exam Fear

Reactions 1
Comments 0
444
Deepak Shenoy
Deepak Shenoy 18 Oct, 2020 | 1 min read

ಪರೀಕ್ಷಾ ಭೂತು (Part - 1)

ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಡುವಾಂಲೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಭಯಿ ಊಣೆ ಕೊರ್ಚಾಕ ಹ್ಯಾ ಏಕ ಕಾಣಿ.

#Exams #Exam Fear

Reactions 1
Comments 0
476
Deepak Shenoy
Deepak Shenoy 16 Oct, 2020 | 1 min read

ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ

ದುಷ್ಟರ ಸಂಘ ಮಾಡಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಕಥೆ

#Fairy Tale #Short Story

Reactions 1
Comments 0
1044
Deepak Shenoy
Deepak Shenoy 12 Oct, 2020 | 1 min read

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮ್ಹಣಚೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವಿಲೊ ಅಯೋಗ್ಯಪಣ!

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮ್ಹಣಚೆ ಹೇಯ ಕಾರ್ಯ. ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶಾನ ಚಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ್ರತಿ ಘೆತಲ್ಯಾರಿ ಹಾಜ್ಜೇನ ಚುಕ್ಕೋನು ಘೆವ್ಯಾತ.....

#Rape

Reactions 0
Comments 2
518
Deepak Shenoy
Deepak Shenoy 04 Oct, 2020 | 1 min read

ಆಚಾರ್ಯ ಭಾರಧ್ವಜ

ಪುರಾತನ ಭಾರತಾಚೊ ಆಚಾರ್ಯ ಭಾರಧ್ವಜಾಲೆ ಪರಿಚಯ.

#Saint

Reactions 0
Comments 0
421
Deepak Shenoy
Deepak Shenoy 04 Oct, 2020 | 1 min read

ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ನಾಗಾರ್ಜುನ

ನಾಗಾರ್ಜುನ ಪುರಾತನ ಭಾರತಾಚೊ ಏಕಳೊ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲ್ಲೊ.

#Indian Scientist #Chemistry

Reactions 0
Comments 0
512
Deepak Shenoy
Deepak Shenoy 01 Oct, 2020 | 1 min read

ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ.

ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಆಕರ್ಷಮಯ ಹೌದಾದರೂ ಅನುಸರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.

#Indian Film Industry #Film

Reactions 0
Comments 0
496
Deepak Shenoy
Deepak Shenoy 01 Oct, 2020 | 1 min read

ಮಹರ್ಷಿ ಕಣಾದ

ಮಹರ್ಷಿ ಕಣಾದ ಸಕ್ಕಡ ಭಾರತೀಯಾನ ಅಭಿಮಾನ ಪಾವಕಾ ಜಾಲ್ಲೀಲೆ ತಸ್ಸಾಲೊ ಪುರಾತನ ವಿಜ್ಞಾನಿ.

#Indian Scientist

Reactions 0
Comments 1
834